070 - 620 80 74 | lars@skinab.se

Skaderevision

Uppföljande kvalitetsarbete gynnar önskad utveckling

 


 

Revision av reglerade egendomsskador sker utifrån er önskade nivå av uppföljning. Revisionsarbetet följer upp kontrollpunkter genom hela ärendets arkiverade underlag.

 


< Projektledning

Läs mer om fler tjänster

© Copyright 2023, Skadekonsult i Norrland AB