070 - 620 80 74 | lars@skinab.se

Skadereglering

Ett proaktivt arbete 

 


 

SKiNAB står för en proaktiv skadereglering utifrån parternas avtalade åtaganden. Från inledande reserv i akutskedet, till rekommendation om slutlig ersättning.

 


< Skadebesiktning      Handläggning >

Läs mer om fler tjänster

© Copyright 2023, Skadekonsult i Norrland AB